Provozní řád tábořiště - Vodácká základna Suchdol nad Lužnicí

  • noční klid dodržuj od 22 do 07 hodin
  • vždy dbej pokynů správce
  • rozdělávání ohňů je možné pouze 50m od lesa na stávajícím ohništi za předpokladu, že není období sucha a rozdělávání ohňů není plošně zakázáno, nebo rozhodně-li správce jinak
  • dřevo na oheň je možné použít z vlastních zdrojů, případně zakoupit v občerstvení, je zakázáno používat dřevo z přilehlého lesa
  • parkování auta v prostoru tábořiště je možné pouze po dobu pobytu, dále je nutno auta zaparkovat do přední části tábořiště na vyhrazené místo
  • příjezd mimo provozní dobu vrátnice je nutno hlásit
  • pobyt psů je možný pouze za předpokladu, že pes neobtěžuje pobytem ostatní ubytované, pohyb pouze na vodítku a majitel psa provádí venčení mimo prostory tábořiště
  • zákaz reprodukované hudby

Porušení jakéhokoliv bodu tohoto řádu vede k okamžitému ukončení pobytu bez nároku vrácení peněz!

Za VZLUZNICE s.r.o. dne 1.5. 2022 David Winkler